Çift Terapisi

Kimi zaman henüz evlilik adımı atılmamış, ancak süregelen çift ilişkilerinde de iletişim problemleri, suçlamalar, incinmeler ve anlaşılmamışlık problem olarak ortaya çıkabilmektedir. Konuşabilmeyi, tartışabilmeyi, anlaşılmayı ve kabul görebilmeyi isteyen çiftler; evliliğe bir adım yaklaşmış nişanlı, henüz evlilik veya nişanlılık kararı almamış çiftler olabilmektedir. İlişki biçimi ne olursa olsun insan olarak hepimizin ihtiyacıdır bu saydıklarımız. İlişkinin hangi safhasında olursak olalım profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilir ve yardım arayışına girebiliriz.

Çift terapisinde bireylerin birbirleriyle iletişim kurma biçimlerine, ilişkiyi algılayış biçimlerine, beklentilere, incinmişliklere ve suçlamalara değinilir. Açık bir iletişimle çiftlerin tüm bunları birbirlerine ifade etmeleri ve belki de tartışmadan nasıl konuşulabileceğine yönelik yeni beceriler edinilmesi sağlanır. Çiftlerin bazen aslında ilişkiden aynı şeyleri bekledikleri ancak biriken duygusal yoğunluklar nedeniyle gözlerinin karşısındakini görmediği olur. Çığlıkların sesi kulakların duyamayacağı kadar yüksektir. Amaç sağır olan kulakları duyar ve kör olan gözleri görür hale getirmektir.