Evlilik Terapisi

Evlilik insan hayatında atılan önemli bir adım olarak; tek başına devam ettirdiğimiz hayatımızı bir başka kişiyle sürdürme kararı aldığımız bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimine dâhil olduktan sonrasında artık alınan kararlar, atılan adımlar iki kişilik olacaktır. Tüm bunların yanında iki farklı birey ve bu bireylerin kendi köken ailelerinin de ilişkide yok sayılamayacağı bir süreci içerir evlilik. Hiçbir insan yoktur ki; kendi köken ailelerinden edindiği değer yargılarını ve ilişki biçimini yeni kurduğu evlilik kurumuna aktarmış olmasın.

Evliliğe başlanılan andan itibaren zaman zaman ilişkide yaşadığımız problemler çok çeşitli olabilmektedir. Genelde evlilik terapisinin konusu beklentilerin karşılanmaması, iletişim problemleri, sürekli devam eden tartışmalar, güç savaşı, anlaşılmamışlık ve cinsel sorunlar olabilmektedir. Bu noktada iki kişilik sürdürülen hayatta bireyin hangi baş etme becerileri kullandığı, problem çözme becerileri ve probleme bakış açısı karşılıklı bir etkileşimle evliliği etkilemektedir.

Terapi sürecinde çiftlerin birbirlerinden beklentilerinin, duygu ve düşüncelerinin ifade edilmesi sağlanarak, belki de tartışmalar süregelirken dillendirilemeyen noktalara değinilmesi amaçlanır. Böylece açık bir iletişim kurularak evlilikle ilgili kazanılması gereken yeni beceriler edinilir. Çiftlerin kendilerinden ödün vermeksizin eşinin değerlerini konuşmaya ve anlamaya değer konular haline getirmesi hedeflenir.